Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand & sekr.

Anne Margrethe Brink

Tlf. 2326 1747

Næstformand

Harry Bruun

Tlf. 3027 1329

Kasserer

Esther Lunding

Tlf. 2396 1385

Udlejer m.v.

Annette Kudsk

Tlf. 4296 9238

Bestyrelse

Søren Christensen

Tlf. 2342 6742

Bestyrelse

Eva Antzack

Tlf. 2276 2462

Bestyrelse

Laurids Mathiesen

Tlf. 6176 0075

Brændstrup Forsamlingshus

Ramsherred 21, Brændstrup

6630 Rødding

CVR.nr. 17430092 (Login)

Udlejer: Mobil-Tlf. 4296 9238

udlejer@braendstrupforsamlingshus.dk