Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Formand & sekr.

Anne Margrethe Brink

Tlf. 2326 1747

Næstformand

Harry Bruun

Tlf. 3027 1329

Kasserer

Esther Lunding

Tlf. 2396 1385

Udlejer m.v.

Annette Kudsk

Tlf. 4296 9238

Bestyrelse

Marie Ockens

Tlf. 2887 3022

Bestyrelse

Lauridts Mathiesen

Tlf. 6176 0075

Bestyrelse

Anders Bundgaard

Tlf. 2576 2196

Brændstrup Forsamlingshus

Ramsherred 21, Brændstrup

6630 Rødding     

CVR.nr. 17430092  (Login)

Udlejer: Mobil-Tlf. 4296 9238            

udlejer@braendstrupforsamlingshus.dk