Priser

Priser for lokaleleje: 2024

Hele huset: Stor og lille sal

2.100,-

Kun den store sal

1.500,-

Kun den lille sal

1.100,-

Depositum

   500,-Herudover betales for Elforbrug:  5 kr/kwh efter måleraflæsning.

Leje prisen er incl.  varme og alt service.
Der skal betales for ødelagt og manglende inventar.

Brændstrup Forsamlingshus

Ramsherred 21, Brændstrup

6630 Rødding     

CVR.nr. 17430092  (Login)

Udlejer: Mobil-Tlf. 4296 9238            

udlejer@braendstrupforsamlingshus.dk